Integritetspolicy

Integritetspolicy

Integritetspolicy – ​​insamling och användning av personuppgifter

Behandling av personuppgifter – fullgörande av avtal

I samband med ditt köp på Parkourshoppen.dk har du angett ett antal personuppgifter, inklusive i synnerhet

  • Ditt namn
  • Din adress
  • Din e-postadress
  • Ditt telefonnummer
  • Din betalningsinformation

Vi behandlar dessa personuppgifter i samband med behandlingen av ditt köp, eftersom det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vår del av transaktionen. Uppgifterna lagras i 5 år från utgången av det räkenskapsår som uppgifterna avser, jfr 10 § bokföringslagen, varefter uppgifterna raderas.

Om du har beställt leverans kommer uppgifterna om ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress att överlämnas till vårt fraktbolag, för närvarande PostNord i syfte att leverera dina inköp.

Behandling av personuppgifter – samtycke

Om du har kryssat i rutan "Ja tack, skicka mig erbjudanden och nyheter.", kommer vi att behandla din e-postadress och informationen om dina köp hos oss tills det inte längre är relevant. I praktiken innebär det tills du meddelar oss att du inte längre vill ta emot e-post från oss.

Du kan alltid återkalla ditt samtycke. Du kan göra detta antingen genom att använda länken längst ner i våra e-postmeddelanden eller genom att kontakta oss på parkourshop@hotmail.com och meddela att du inte längre vill ta emot våra nyhetsbrev och erbjudanden.

Datasäkerhet

Oavsett om vi behandlar dina personuppgifter i syfte att fullgöra ett kontrakt (ditt köp) eller på grundval av ditt samtycke, kommer vi alltid att behandla dina personuppgifter säkert och konfidentiellt i enlighet med tillämplig lagstiftning, inklusive personuppgiftsförordningen och Dataskyddslagen.

Din information kommer endast att användas för det ändamål för vilket den samlades in och kommer att raderas när detta ändamål har uppfyllts eller inte längre är relevant.

Vi använder oss av tredje part, t.ex. för att behandla din betalningsinformation (Epay), för att hantera dina köp (Shopify) och, om du har anmält dig, få vårt spännande nyhetsbrev (Mailchimp). Vi har ingått databehandlingsavtal med dessa databehandlare, vilket är vår garanti för att de följer gällande bestämmelser om skydd av dina personuppgifter.

Information, invändning, ändring, dataportabilitet och radering

Du kan alltid kontakta oss för att ta reda på vilka av dina personuppgifter vi har. Detta kan göras genom att kontakta 
Parkourshoppen.dk
Lodsvej 5b
4673 Rødvig Stevns
Telefon: 51 70 49 87
E-post: parkourshop@hotmail.com

Om det finns fel i vår information kan du alltid begära att få den rättad så att vi har rätt information, precis som du har rätt att få informationen i ett gemensamt format (dataportabilitet). Har du önskemål om ändringar eller dataportabilitet är du också varmt välkommen att skriva till oss på ovanstående e-postadress.

Om du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter eller att vi ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter kan du även skicka en begäran om detta till ovan nämnda e-postadress.

Din information (förutom din e-postadress, om du har samtyckt till dess behandling i syfte att ta emot erbjudanden) kommer att raderas 5 år efter att du har mottagit din vara.

Om du vill återkalla ditt samtycke till behandlingen av din e-postadress (så att vi kan skicka dig vårt nyhetsbrev och relevanta erbjudanden) kan detta göras när som helst genom att klicka på en länk i det enskilda nyhetsbrevet.

Om du vill klaga på Parkourshoppens behandling av dina personuppgifter kan detta göras till den danska dataskyddsmyndigheten, på adressen Borgergade 28,5., 1300 Köpenhamn, telefon 33 19 32 00 e-post: dt@datatilsynet.dk .

Om du har några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss för att få veta mer.